Head new

Written by Super User on . Hits: 788

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)

dan

SPT PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

NO

Nama

KET 

1. 

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

 

LHKPN

   2.

Dyna Mardiah. A., S.H.I.

 

                       LHKPN

3. 

Rosmaleni, S. H. I, M. H.I.

 

LHKPN

4. 

Fahmi, S.H

 

LHKPN

5. 

Nurlaila, S. E. I.

 

LHKPN

6. 

Sri Hani Fadhillah, S.H.I , M.A..

 

LHKPN

7. 

Dra. Delmiza Eriyanti

 

LHKPN

8.

Suhendra, S. H.

LHKPN

 

 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)

dan

SPT PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

NO

Nama

 

KET 

1. 

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.


LHKPN

SPT

2. 

Rosmaleni, S. H. I, M. H.I.


LHKPN

SPT

3. 

Almar Atul Hasanah, S.H.I


LHKPN

SPT

4. 

Fahmi, S.H


LHKPN

SPT

5. 

Nurlaila, S. E. I.


LHKPN

SPT

6. 

Sri Hani Fadhillah, S.H.I , M.A..


LHKPN

SPT

7. 

Dra. Delmiza Eriyanti


LHKPN

SPT

8.

Suhendra, S. H.

LHKPN

SPT

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)

dan

SPT PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO TAHUN 2021

NO

Nama

 

KET 

1. 

Elmisbah Ase, S. H. I.


LHKPN

SPT

2. 

Fathur Rizqi, S. H. I.


LHKPN

SPT

3. 

Rosmaleni, S. H. I, M. H.I.


LHKPN

SPT

4. 

Hj. Emmy Zulfa, S. Ag


LHKPN

SPT

5. 

Nurlaila, S. E. I.


LHKPN

SPT

6. 

Dra. Delmiza Eriyanti


LHKPN

SPT

7. 

Rosniwati, S.H.


LHKPN

SPT

8. 

Suhendra, S. H.


LHKPN

SPT

Fasilitas Publik

Banner Ucapan

Lokasi Kantor

Pengadilan Agama Sawahlunto@2020